Най-важният етап в изготвянето на една протеза е изработката на така наречената приемна гилза. В зависимост от нивото Ви на ампутация нашите специалисти ще определят какъв тип гилза е най-подходящ за Вас въз основа на формата и състоянието на остатъчния крайник.

Препоръчително е след скорошна ампутация да бъде изработена тестова гилза от прозрачен, гъвкав, термопластичен материал, който е лесен за обработка и корекция, тъй като в началния етап след ампутация, чуканът намалява размера си и променя формата си. В процеса на работа нашите специалисти ще определят дали и колко време е необходимо носенето на тестовата гилза и кога да се премине към изготвянето на окончателна гилза и протеза.

След изработка на удобната за Вас приемна гилза, се преминава към монтиране на останалите компоненти на протезата –адаптери, тръба, колянна става (ако е необходимо) и стъпало.

Адаптери

Адаптерите представляват свързащите елементи между отделните модули на протезата. Биват слайд, ротационни, торсионни и др. Могат да бъдат изработени от различни материали – стомана, алуминий, титан с цел олекотяване на протезата.

Тръби

Тръбата се избира спрямо изискванията и мобилността на пациента. Тя е основен елемент на протезата, определя нейната височина и може да бъде изработена от различен материал – стомана, алуминий, карбон, титан спрямо желаното от вас тегло на протезата.

Колянна става

Изборът на колянна става е необходим при ампутация над нивото на коляното, дезартикулация на колянна и тазобедрена става.

Днес на разположение на пациентите пазарът предлага изключително голям набор колена спрямо нуждите на пациентите, като се разделят на две основни групи – механични и компютъризирани (микропроцесорни).

В зависимост от подвижността си меганичните се разделят на коляно с ключ и коляно с движение, моноцентрични (с една ос на ротация) и полицентрични (с много оси на ротация).

Моноцентричните колена са достъпни, осигуряват стабилност, лекота и позволяват една скорост на движение.

Полицентричните колена се препоръчват за активни хора, които са склонни да ходят самостоятелно, без помощни средства. Осигуряват по-натурална походка и възможност за ротация в 4 или 7 точки.

Пневматични или хидравлични компоненти (бутала с цилиндри, съдържащи въздух или течност) могат да се добавят към моноцентрични и полицентрични механични колена, както и към компютъризирани колена. Това помага за увеличаване на мобилността и контрола на крака и позволява на потребителя да променя скоростта на ходене. При по-бързо ходене ще въздушния поток или течността се ограничава, за да намали флексията на коляното и да позволи по-бързо ходене. Обикновено хидравличните колена работят добре при по-активни хора.

Микропроцесорни колена

Тези колена имат микропроцесори, които позволяват обратна връзка от колянната става или ходилото. Информацията от сензорите регулира обхвата и скоростта на огъване и разгъване на коляното, според изискванията на потребителя. това позволява симетрично разпределение на теглото и естествен модел на походка. Като недостатък се изтъква високата цена и по-голямото тегло от останалите опции, както и по-трудното свикване в началото.

Стъпала

Както и при колената, днес пазарът предлага голямо разнообразие от стъпала спрямо потребностите на пациента.

Биват класически „сач” стъпала без възможност за движение в глезена, моноцентрични (позволяват движение в една ос), полицентрични (позволяват движение в няколко оси) и стъпала с динамична реакция.

„Сач” стъпалото осигурява стабилност издръжливост и е неподвижно. Състои от твърдо стъпало без артикулация на глезена, като петата абсорбира удара, а предната част на крака симулира дорзалната флексия на стъпалото.

Моноцентричните стъпала са стъпала с една ос на ротация. Позволяват плантарна и дорзална флексия за стабилност на коляното. Колкото по-бързо цялата повърхност влезе в контакт със земята, толкова по-стабилно е протезното коляно. Подходящи са за пациентите с високи трансфеморални ампутации, защото се намалява усилието за контролиране на протезното коляно по време на контакта на петата със земята. Обикновено се предпочитат от активни потребители.

Полицентричните стъпала представляват стъпала с много оси на ротация. Симулират плантарна и дорзална флексия, както и странично движение.

Поемат част от натоварванията при ходене и намалява налягането в гнездото, като по този начин предпазва кожата и протезата от износване. По-добра функция в сравнение със SACH стъпалата и моноцентричните стъпала. Подходящи са активни пациенти.

Стъпалата с динамична реакция съхраняват и връщат енергията, което спомага за имитиране на естествения импулс на крака при стъпване. Подходящи са за пациенти със средно ниво на активност, което означава, че те променят скоростта си на ходене, изминават по-дълги разстояния и бързо променят посоката. Допринасят за по-симетрична походка. Динамичната реакция на стъпалото обикновено насърчава хората да правят прогрес от умерени към по-високи нива на активност. Освен това намаляват въздействието и стреса върху здравия крак по време на походка.