Протезиране на горни крайници


Протезирането на горни крайници е напреднала област в медицинската технология, предоставяйки на хората, които са изгубили ръце или части от тях, възможността за възстановяване на функционалността и самостоятелността в техния ежедневен живот.

Протезирането на горни крайници не само възстановява функционалността, но и предоставя на индивидите нова надежда и възможност да продължат активен и нормален живот.

Протезирането на горните крайници започва с професионална консултация от квалифициран ортопедичен техник, който ще Ви посъветва за подходящата за Вас протеза в зависимост от нивото ви на ампутация и желаната от Вас активност. Протезата за горен крайник може да бъде пасивна, задвижвана пасивно от тялото или хибриден тип.

Пасивни протези:

Пасивните протези представляват козметично възстановяване на целостта на крайника. Подходяща е за пациенти, които не се нуждаят от опция за захващане и прецизно управление на протезата. Осигурява козметично приятен външен вид ръката.

Протези, задвижвани пасивно от тялото:

Протезите, задвижвани от тялото, използват кабели и ремъци, за да прехвърлят движението от остатъчния крайник към протезата. Тези протези се контролират от движенията на тялото на потребителя и могат да се управляват с помощта на силата на раменните и гръдните мускули. Те са по-евтини и по-издръжливи от протезите с електрическо задвижване, което ги прави популярен избор за хората с активен начин на живот. Протезите, задвижвани от тялото, могат да бъдат проектирани да изпълняват различни функции, включително захващане и освобождаване на предмети и въртене на китката.

Миоелектрични протези:

Миоелектричните протези използват сензори и двигатели за контрол на движението. Те се контролират от електрически сигнали, генерирани от мускулите на остатъчния крайник. Миоелектрични протези предлагат по-широк набор от движения и функции, отколкото протезите, задвижвани от тялото. Електрическите сигнали от мускулите на остатъчния крайник се използват за управление на протезата на ръката, което осигурява по-голяма възможност за извършване на работа с протезата.

Хибридни протези:

Хибридните протези съчетават двете технологии, за да осигурят по-гъвкаво и функционално решение. При тях се използват както задвижвани от тялото, така и електрически компоненти, за да се създаде по-универсална и мощна протеза на крайника. Хибридните протези са проектирани така, че да предоставят на потребителя по-голям контрол върху протезирания крайник и могат да предложат по-широк набор от движения и функции, отколкото само протеза, задвижвана от тялото или от електричество.


Мироглед върху протезите:

Протезите за горни крайници включват различни модели и дизайни, от пасивни до активни протези, които подпомагат в разнообразни дейности. С мимиката и анатомичния дизайн, тези протези приличат на естествената структура на човешката ръка, предоставяйки не само функционалност, но и визуално приличие.

Електронни протези и мозъчни интерфейси:

Най-новите постижения в областта включват електронни протези, които могат да бъдат управлявани чрез мозъчни сигнали или сигнали от мускулите на останалата част от тялото. Това отваря вратата за по-естествено и интуитивно управление на протезите.

Рехабилитация и обучение:

Възстановяването след протезиране изисква рехабилитация и обучение, което да помогне на потребителите да освоят уменията си и да се адаптират към новите възможности. Екип от специалисти, включително физиотерапевти и ортопедични техници, играе ключова роля в успешния процес на адаптация.

Бъдещето на протезите за горни крайници:

С нарастването на иновациите и научните изследвания, предстоят нови възможности и по-пълноценно интегрирани технологии в областта на протезирането на горни крайници. Бъдещето обещава още по-персонализирани и напреднали решения, които да подобрят живота на тези, които се нуждаят от протези.