Новамед изработва протези и протезни изделия за долен крайник по индивидуална мярка за хора с увреждания. Изискванията към една протеза са толкова различни, колкото e различeн начинa на ви живот.

Novamed

Съвети и подготовка

Съвети и подготовка

Потърсете предоперативна консултация с опитен ортопедичен техник.

Технически и медицински термини

Степента на мобилност играе важна роля за протезирането. Степените на мобилност биват:

Ниска степен на мобилност

Възможност за придвижване на малки разстояния и при равен терен.

Умерена мобилност

Ограничена мобилност с възможност за движение на неравен терен, както и преодоляване на малки препятствия, например стълби.

Всички права запазени - Медико - техническа лаборатория Новамед ЕООД