Новамед изработва протези и протезни изделия за долен крайник по индивидуална мярка за хора с увреждания. Изискванията към една протеза са толкова различни, колкото e различeн начинa на ви живот.

Протези, Novamed

Технически и медицински термини

Степента на мобилност играе важна роля за протезирането. Степените на мобилност биват:

Ниска степен на мобилност

Възможност за придвижване на малки разстояния и при равен терен.

Умерена мобилност

Ограничена мобилност с възможност за движение на неравен терен, както и преодоляване на малки препятствия, например стълби.

Висока мобилност

Неограничена мобилност с различна скорост и при всякакъв терен. Възможност за изминаване на по-големи разстояния, както и преодоляване на препятствия.

Изключително вискоа мобилност

Неограничено придвижване с възможност за участие в спортни дейности, както и други действия, изискващи изключително високо ниво на мобилност.

Адаптер

Адаптери са протезни компоненти, използвани като връзки между различни функционални компоненти като коляното или стъпалото.

Чорап

Помага за по-лесно слагане на протезата.

Електронна колянна става

Това е напълно микропроцесорно-контролирана колянната става. Многобройни интегрирани сензори и сложна измервателна техника непрекъснато се определят правилната настройка на колянната става. Поддържат почти физиологична походка, което намалява натоварването.

Карбоново протезно стъпало

Въглеродът е много лек и здрав материал. Също така е изключително гъвкав и има еластичен пружинен ефект. Протезно стъпало, което е направено предимно от въглеродни влакна. Потребителите се възползват от високата енергийна възвръщаемост по време на ходене.

Ротационен адаптер

Въртящият се адаптер е компонент от протезата, който позволява екстремно завъртане отвъд естествената поза. Полезно е при обуване на обувки, например.

Лайнер

Лайнерът е подобен на чорап и осигурява удобство и комфорт при носене на протезата. Контактува директно с остатъчния крайник и осигурява сигурност при носене на протезата.

Микропроцесорна колянна става

С тази протеза на колянната става микропроцесор със сложни сензори разпознава модели на движение и правилно регулира протезата в реално време. Той регулира фазата на люлеене и позиция, така че потребителят да може да разчита на колянната протеза.

Протезно стъпало

Изкуствено стъпало с естествена форма и функционална цел.

Протеза на колянна става

Изкуствено коляно, което функционално заменя физиологичното. Различните коленните стави подкрепят индивидуалните изисквания в зависимост от подвижността на ампутирания.

Гилза (socket)

Осигурява оптимално сцепление и правилното напасване на протезата към остатъчния крайник.

Торсионен адаптер

Разрешава въртеливото движение на протезата без да се мести крака. Инсталира се над протезата,

Вакуумна система

Система за налягане, която генерира вакуум между остатъчния крайник, лайнера и гилзата, използвайки активен или пасивен принцип. Осигурява сигурно захващане на протезата.

Степен на мобилност

Степента на мобилност играе важна роля за протезирането. Степените на мобилност биват:

Ниска степен на мобилност

Възможност за придвижване на малки разстояния и при равен терен.

Умерена мобилност

Ограничена мобилност с възможност за движение на неравен терен, както и преодоляване на малки препятствия, например стълби.

Висока мобилност

Неограничена мобилност с различна скорост и при всякакъв терен. Възможност за изминаване на по-големи разстояния, както и преодоляване на препятствия.

Изключително вискоа мобилност

Неограничено придвижване с възможност за участие в спортни дейности, както и други действия, изискващи изключително високо ниво на мобилност.

Всички права запазени - Медико - техническа лаборатория Новамед ЕООД