Новамед изработва протези и протезни изделия за долен крайник по индивидуална мярка за хора с увреждания. Изискванията към една протеза са толкова различни, колкото e различeн начинa на ви живот.

Живота с протеза

Как протезите променят живота Ви?

Поставянето на протеза със сигурност ще доведе до промяна в живота на всеки човек. 

Промените са много по-големи от тези, които човек, преживял наскоро ампутация, може да си представи. 

Промените са много по-големи от тези, които човек, преживял наскоро ампутация, може да си представи. 
Възможностите и помощните средства, които осигуряват самостоятелен и нормален начин на живот дори и с ампутиран крайник, са разнообразни. 
Какво може да очаква един човек с ампутиран крайник и какво може сам да направи?

Ампутацията Ви пречи, протезите ще Ви помогнат
Да нямаш или да загубиш един или повече крайници без съмнение е тежка промяна в живота на всеки човек. 
Това води до промяна на мирогледа, промяна при справяне с ежедневните задължения и при общуването с околните. Начинът на живот се променя. Човек трябва отново да се учи да се справя с ежедневните и по-специалните задължения. 
Особено новият придружител на ампутирания – протезата – изисква повишено внимание, изучаване и откриване на нейните възможности. Това преоткриване и „взаимно общуване” изисква време. Но колкото повече време прекарва ампутирания с новия си придружител, толкова по-добре се научава да го цени и желае, и може да разбере неговата помощ. Протезите помагат изключително много, ако са избрани и поставени правилно. Трябва да бъдете активни с тях и да не мислите, че след като бъде поставена протезата, тя от само себе си ще подобри положението Ви.

Всички права запазени - Медико - техническа лаборатория Новамед ЕООД